Кафедра Астрономии в Одессе
UA | RU  
 
Андрієвський Сергій Михайлович - завідувач кафедрою, доктор фізико-математичних наук, професор.

E-mail: scan@deneb1.odessa.ua

Народився 5 серпня 1961 року в м. Миколаєві, закінчив загальноосвітню школу в 1978 р. із золотою медаллю, і в тому ж році вступив на відділення астрономії фізичного факультету Одеського державного університету. Закінчив навчання з дипломом із відмінністю в 1983 р. У період з 1983 р. по 1986 р. учився в аспірантурі ОДУ. Після закінчення аспірантури до 1988 р. працював у посаді молодшого наукового співробітника Астрономічної обсерваторії. На штатній посаді кафедри астрономії з 1988 року. З 1988 р. до 1992 р. - асистент кафедри. На посаді доцента кафедри з 1992 року. Вчене звання доцента кафедри одержав в 1996 році. З 1999 р. по 2002 р. - докторант кафедри астрономії ОНУ. Із грудня 2003 року виконує роботу на штатній посаді професора кафедри астрономії. З 1-го вересня 2006 року - завідувач кафедрою. Стаж педагогічної роботи 14 років.

Кандидатську дисертацію захистив у жовтні 1987 року, докторську дисертацію захистив у листопаді 2002 року на засіданні спеціалізованої ради при Головній Астрономічній обсерваторії Національної Академії наук України.

Андрієвський Сергій Михайлович протягом багатьох років читає профілюючі для кафедри лекційні й спеціальні курси, керує курсовими й дипломними роботами студентів IV-V курсів, а також науковою працею студентів молодших курсів; здійснює наукове керівництво кандидатськими дисертаціями. Загальна кількість аспірантів і здобувачів, які захистилися під його керівництвом - 3. В 2004 -2006 р. був науковим консультантом докторанта кафедри астрономії Ковтюха В.В.

Лекції й заняття, які проводить С. М. Андрієвський, - творчі за змістом, відрізняються високим професійним рівнем. За плідну навчальну роботу в 1997 році Андрієвський С. М. одержав звання соросівського доцента. Деякі з його аспірантів зараз працюють у провідних астрономічних центрах Німеччини, Італії й США.

Значну увагу С. М. Андрієвський приділяє учбово-методичній роботі. За період роботи на кафедрі астрономії С. М. Андрієвський видав 4 посібники й методичні вказівки по наступним курсам: "Теоретична астрофізика", "Загальний курс астрономії", "Релятивістська астрофізика", "Астрономічний практикум". Учбово-методична робота активно проводиться й зараз - готується підручник для студентів астрономічних відділень вищих навчальних закладів України "Курс загальної астрономії". У рамках межвузівського договору між Одеським національним університетом ім. І. І. Мєчнікова й Придністровським державним університетом (ПГУ) ім. Т. Г. Шевченко Андрієвський С. М. активно співпрацюэ з кафедрою теоретичної фізики фізико-математичного факультету й Астрономічним центром ПГУ. Протягом 2004-2005 р. викладав студентам III і V курсів кафедри теоретичної фізики ПГУ лекції по курсам "Фізика зірок і міжзоряного середовища" і "Астрофізика". Організував декілька літніх практик для студентів ПГУ на спостережних станціях у с. Маяки й с. Крижанівка. Провів підготовчу роботу для відкриття лабораторії астрофізики при Астрономічному центрі ПГУ.

С. М. Андрієвський активно займається науковою працею. Загальний об'єм його публікацій - 112 найменувань (на кінець 2007 р.). Більша частина наукових публікацій надрукована в реферованих журналах і закордонних професійних виданнях. Тільки в таких закордонних виданнях найвищого світового рівня, як: Astronomy & Astrophysics, Astronomical Journal, Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, Publications of the Astronomical Society Pacific, Astronomische Nachrichten, Astrophysics & Space Science і ін. Андрієвський С. М. має більше п'ятдесяти наукових публікацій. Індекс цитування (без обліку цитування на власні публікації) - 494 (за станом на листопад 2007 р.)

Андрієвський С. М. бере участь у наукових дослідженнях, які проводяться за планом науково-дослідних тим кафедри астрономії й НДІ "Астрономічна обсерваторія". Зокрема, протягом останнього років він був відповідальним виконавцем і науковим керівником наступних тим: "Коливальна нестійкість зірок у подвійних системах" (1992-1994 р., номер держреєстрації 0194U023428, відповідальний виконавець), "Chemical evolution of the early Galaxy: blue straggler phenomenon" (1994-1995, European Southern Observatory, C&EE Programme, науковий керівник), "Дослідження фізичних особливостей зірок на окремих, унікальних етапах еволюції" (1995-1997 р., номер держреєстрації 0195U023595, науковий керівник), "Дослідження пульсуючих надгігантів" (1998-2000 р., номер держреєстрації 0198U002682, науковий керівник), "Вивчення фізико-хімічних властивостей пульсуючих зірок і дослідження структури й еволюції Галактики" (2001-2003 р., номер держреєстрації 0101U001418, науковий керівник), "Дослідження диска Галактики: нова концепція його будови й еволюції" (2004-2006 р., номер держреєстрації 0104U000492, науковий керівник). З 1-го вересня 2006 року є директором НДІ "Астрономічна обсерваторія".

У різні періоди з 1993 року по 2003 рік проходив наукове стажування в провідних світових наукових центрах, зокрема: у Департаменті фізики зірок і галактик обсерваторії Парижа й Медона (Франція), відділі фізики зірок Інституту астрофізики м. Потсдам (Німеччина), Інституті астрономії, геофізики й атмосферних наук Університету шт. Сан-Паулу (Бразилія), Департаменті астрономії Університету Кейз-Вестерн, шт. Огайо, Клівлєнд (США).

С. М. Андрієвський виконує значний об'єм суспільної роботи. Він є головою спеціалізованої вченої ради ДО41.051.04 в Одеському національному університеті ім. І. І. Мєчнікова. Неодноразово виконував обов'язки рецензента для загальноєвропейського журналу Astronomy & Astrophysics European Journal. Кілька разів виконував обов'язки офіційного опонента на захистах кандидатських і докторських дисертацій. Є членом редакційної колегії Одеського Астрономічного календаря, а також членом редакційної колегії журналу "Odessa Astronomical Publications". Є членом вченої ради НДІ "Астрономічна обсерваторія", членом вченої ради фізичного факультету ОНУ а також членом вченої ради ОНУ. Він також є членом Міжнародного Астрономічного Союзу, Європейського Астрономічного Товариства й Одеського Астрономічного Товариства. В 2006 р. вибраний членом Ради Української Астрономічної Асоціації (УАА) і віце-президентом УАА з питань освіти.

Активно займається науково-популяризаторською діяльністю. Виступав з науково-популярними лекціями для студентів і викладачів деяких факультетів університету, а також для вчителів фізики й астрономії Одеси й Одеської області й аматорів астрономії. Виконує обов'язки куратора студентів IV курсу астрономічного відділення.

За результатами навчальної й наукової діяльності за період роботи на кафедрі астрономії С. М. Андрієвський одержав наступні гранти й нагороди: грант Американського Астрономічного Товариства (1991 р.), гранти Європейської Південної обсерваторії (Європейське Товариство, 1994, 1995 р.), грант "Соросовский доцент" (США, 1997), премія ім. Н. П. Барабашова по астрофізиці Національної Академії наук України (2003 р.), інтернаціональний грант ім. А. Крєтьєна (США, 2003 р.), Kenilworth грант (США, 2004, 2005, 2006, 2007 р.).

До списку

© 2006-2018 Кафедра астрономии при ОНУ им. И. И. Мечникова. Разработка и поддержка - Сухов Константин
Банер журнал Вселенная